Ösztöndíjas szakmáink

A 2019/2020-as tanévben ösztöndíjjal támogatott szakmáink:

  • Hegesztő (34 521 06)
  • Szociális gondozó és ápoló (34 762 01) csak a 11. évfolyam.
  • Eladó (34 341 01)

Az ösztöndíj mértéke a fenti szakközépiskolai képzésekben az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havi 10 000 forint, amely a további félévekben a következő tanulmányi átlageredmény szerint változik:

    2,51 és 3,00 közötti tanulmányi eredmény esetén: 10 000 Ft/hó

    3,01 és 3,50 közötti tanulmányi eredmény esetén: 15 000 Ft/hó

    3,51 és 4,00 közötti tanulmányi eredmény esetén: 20 000 Ft/hó

    4,01 és 4,50 közötti tanulmányi eredmény esetén: 27 000 Ft/hó

    4,51 és 5,00 közötti tanulmányi eredmény esetén: 35 000 Ft/hó

 

A tanulmányi átlagot félévente a tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként kell meghatározni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a tanuló a tanév adott félévében, akinek az előző félévi tanulmányi eredménye 2,51 alatti, ill. valamely tantárgyból elégtelen félévi minősítést kapott.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a tanuló az adott tanévben, aki évfolyamismétlésre kötelezett, vagy hét óra igazolatlan mulasztással rendelkezik, ill. jogerős fegyelmi büntetésben részesült.

Az iskola az ösztöndíjat a tanuló nevére szóló bankszámlára történő átutalással folyósítja