Digitális oktatás

Órarendek 2021.03.08-tól

Végzős Kontakt órák (osztály szerint)

Kontakt órák osztály szerint (nem végzős)

Tanárok szerinti órarend


2020. november 11-tól (módosítva 2021. január 04-től)

Kontakt órák időpontjai, órarend (x-el jelölt)

Kontakt órák időpontjai tanárok szerint

Kedves Diákok!

2020. november 11-től az iskolában 30 napra digitális oktatásra állunk át. Azt mindannyian tudjátok már, hogy ez nem jelent tanítási szünetet.  Ahhoz, hogy a tanévet mindenki teljesíteni tudja, teljes értékűen részt kell vennie a digitális munkarend szerinti oktatásban, folyamatosan kell otthon tanulni, a feladatokat elvégezni, az online kontaktórán kötelező rendszeresen részt venni.

Az oktatás során a tanulók az anyagot a KRÉTA DKT felületén és a Microsoft Teams (videó órák) rendszeren keresztül kapják meg szaktanáraiktól. A tananyagok kiadása az órarend szerint történik. A feladatok elkészítésére a megadott határidő áll rendelkezésre. Az elkészített feladatokat a KRÉTA DKT rendszerbe feltöltve határidőre kell visszajuttatni. Az elkészített feladatokra osztályzatot is kaphat a tanuló. A feladatok elkészítése alól senki nem kaphat mentességet.

A tanárok által kiadott határidők be nem tartása vagy a távolmaradás az online órákról következményeket von maga után. Az online kontaktórák beosztása megtalálható iskolánk honlapján található órarendben, mely 2020. november 16-tól indul.

Oktatóink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tanítás folytatódhasson, a tanulók teljesíthessék a követelményeket.

Akinek bármilyen kérdése, kérése van, segítségre van szüksége, bátran jelezze osztályfőnökének, szaktanárának a KRÉTÁ-n vagy a TEAMS rendszeren keresztül.

Akinek nem áll rendelkezésére megfelelő számítástechnikai eszköz a digitális oktatás teljesítésére, kérem, szintén jelezze a devavanya.gyszc@gmail.com címen.

Az iskolai eszközök használatára az ELŐZETES BEJELENTKEZÉS alapján 8-12 óráig minden nap lehetőséget biztosítunk.

 

Kontakt órák időpontjai, órarend (x-el jelölt)

Kontakt órák osztályok szerinti órarend (v-el jelölt)

 

DKT használata –tanulói tájékoztató videó megtekintése

Microsoft Teams bejelentkezés

Microsoft Teams használata

Az online kontaktórák megtartásához iskolánk a Microsoft Teams felületet használja. A felület előkészítése minden tanév szeptember 30-áig megtörténik, amely során az oktatói és a tanulói fiókok kialakítása és a tantárgyfelosztásnak megfelelő csoportok kialakítása a feladat. A tanulói fiókok aktiválása a megadott rend szerint az informatika termeinkben történik.

Az oktatók feladata a tanév elején a virtuális csoportok tanulóinak aktiválása és próba videóhívás indítása minden csoport esetén. Abban az esetben, ha a virtuális felület beindítása során technikai probléma merül fel, akkor azt jelezni kell az iskola rendszergazdája felé.

Az oktató videóhívás indítása során az adott csoport minden tanulója felé kezdeményeződik a videóhívás. A sikeres videóhívások lebonyolítása érdekében az adott csoport minden tanulójának be kell jelentkeznie az MS TEAMS felületre. Az online kontaktórák időpontjai előzetesen kihirdetésre, és az órarendben külön megjelölésre kerülnek.

A videóhívásokról felvétel készíthető abban az esetben, ha a hívásban részvevő minden tag beleegyezik a rögzítésbe. A rögzített videó csak a MS TEAMS felületen tárolható.

Az oktatóknak lehetőségük van új csoportok létrehozására külön cél érekében, ahová az érintett tanulókat felvehetik. A naptár menüpont lehetőséget biztosít az előzetes kontaktórák megjelölésére.

A Microsoft Teams felület teljes körű használata csak Google Chrome böngésző alatt lehetséges.

DOM: Digitális oktatási munkarend szabályzata

Ingyenes internet (Telekom)

Ingyenes internet (Vodafone)

Digitális távoktatás adatvédelem

A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

https://digi.hu/digitalis_oktatas_tamogatas

 


2020. tavasz

Kedves Tanulók, Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás intézményeinkben alapvetően a KRÉTA rendszeren keresztül valósul meg. Ez egészül ki egyéb, az Oktatási Hivatal által javasolt platformokkal.

Kérjük tanulóinkat, folyamatosan kísérjék figyelemmel a KRÉTA rendszerben tanóráikat, aktuális feladataikat.

 

Digitális munkarend

A kormány a rendkívüli járványhelyzet miatt az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Ebben az új munkarendben 2020. március 16-tól a tanítás digitális felületeken folyik iskolánkban is.

Az oktatás a továbbiakban is zavartalanul folytatódik a KRÉTA rendszerben található órarend szerint. Minden diákot az osztályfőnöke, szaktanára keres a teendőkkel kapcsolatban. A tananyagot elsősorban elektronikus úton juttatjuk el a tanulók felé. Az órai tananyagokat, az óravázlatokat és a házi feladatot a KRÉTA rendszer segítségével teszik közzé a szaktanárok. A segédanyagokat az iskolák illetve a szaktanárok által megválasztott digitális platformon fogjuk megosztani. A számonkérés formájáról a tanulókat ugyancsak elektronikus formában értesítik a szaktanárok. A házi feladatok, számonkérések érdemjegyei az KRÉTA rendszerben fognak megjeleni.

Iskolánk hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között ügyeleti rendben működik. Azonban a belépés csak előre egyeztetett rend szerint lehetséges a védőintézkedések miatt. Amennyiben a diák a digitális oktatási munkarendhez kapcsolódóan az épületben igénybe vehető eszközhasználatra tart igényt az intézmény felkeresése előtt az iskola telefonszámán jelentkezzen be előre! A kapcsolattartás érdekében kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék nyomon a Kréta rendszert, valamint az iskolánk honlapját, Facebook felületét.

Kérjük a tanulóktól, hogy folyamatosan kövessék nyomon a KRÉTA üzeneteket, az osztályfőnök és a szaktanárok egyéb digitális felületei mellett. Az anyagokat ne a kezdetben használt egyéb felületeken továbbítsák (Facebook, e-mail stb), hanem az egységesség miatt a KRÉTA rendszerét vegyék igénybe.

A konzultációs lehetőségek időpontjaiban az adott csoport, osztály tanulói közvetlenül is tehetnek fel kérdéseket a pedagógus által egyeztett digitális lehetőségekkel. (Skype, Messenger, Google Hangouts)

 

A Skype használatához külön regisztráció szükséges, vagy Microsoft fiók.

A Messenger használata minden Facebook felhasználó számára elérhető.

A Google Hangouts minden Google fiókkal (Gmail címmel) rendelkező számára elérhető.

 

A következőkben a Google Hangouts használata kerül bemutatásra

 1. A Gmail fiókba történő bejelentkezés után válasszuk ki a Google alkalmazások közül a Hangouts alkalmazást.

 1. Bejelentkezés után a következő képernyő fogad minket, majd válasszuk ki az új beszélgetést.

 

 1. Ezt követően gépeljük be a hívandó fél e-mail címét, elkezdhetjük a kapcsolatfelvétel indítását. Lehetőség van a címjegyzék és csoport létrehozására.

 1. Elindítjuk a kapcsolatfelvételt, melyet csak az első beszélgetés előtt kell megtenni.

 

 1. Amint a hívandó fél elfogadja a meghívást, akkor elkezdhető a szöveges, hang, vagy videó üzenetváltás. Fontos, hogy a hívandó félnek a meghívók menüben engedélyeznie kell a kapcsolatfelvételt.

 

 1. Indítható a csevegés, hang- és a videóhívás!

A hívás okostelefonról hasonlóan kezdeményezhető, illetve indítható, ha a Google Hangouts alkalmazást telepítettük. A hívás indításához elég megadni a hívott fél emailcímét!

Az otthoni munkavégzés mellett a fenntartói előírásoknak megfelelően előzetes telefonos bejelentkezés alapján megszervezzük a kiscsoportos (max. 5 fő) eszközhasználatot a 10-es teremben.

 

 

A KRÉTA rendszer lehetőségei az on-line tanulás támogatásában

Házi feladatok és otthoni munkák

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.

A házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok saját maguknak beállíthatják, hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és hozzászólásaikban akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban. Ilyen értelemben, a KRÉTA házi feladatok funkciója, egy on-line kommunikációs fórumot biztosít az otthoni feladatok elvégzéséhez. A házi feladatok funkciót a KRÉTA elektronikus naplóban, a tanórák adminisztrálása integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert használó pedagógusok egyszerűen tudnak kezelni.

A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalai tartalmazzák:

Házi feladatok rögzítése és kezelése 

Házi feladat rögzítése, szaktanári felületen (videó)

Házi feladathoz rögzített tanulói hozzászólás törlése (videó)

Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljeskörűen használható fájl továbbítására is.

Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is.

Az üzenetkezelési rendszer nemcsak a pedagógus – tanuló/szülő relációban használható, ezen túlmenően lehetőség van arra is, hogy a tanárok egymásnak küldjenek üzeneteket, illetve az intézményvezetők ezen keresztül is tájékoztathatják a nevelőtestületet vagy pl. az osztályfőnököket.

Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.

Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.:

 • tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.)
 • mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített) videó anyagokat, előadásokat
 • a csatolmányok alkalmasak pl. podcast-ek küldésére és fogadására (tanár – tanuló – gondviselő körben, intézményvezetés – alkalmazottak körben, az üzenetküldési mátrixban beállítottaknak megfelelően)

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalai tartalmazzák:

e-Ügyintézés: Üzenetek kezelése

e-Ügyintézés – Kapcsolattartás – Üzenetküldés beállításai (videó)

e-Ügyintézés – Kapcsolattartás – Üzenetküldés (videó)

Szülői üzenetküldés (videó)

On-line tesztek és feladatsorok készítése — e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható.

A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még – az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál – helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.

Kérdőívek készítése az e-Ügyintézésben 

e-Ügyintézés – Kapcsolattartás – Kérdőívek létrehozása (videó)

e-Ügyintézés – Kapcsolattartás – Kérdőívek kiértékelése (videó)

Kérdőívek kitöltése tanulói, szülői oldalon (videó)

Faliújság, elektronikus üzenet

A KRÉTA rendszerben lehetősége van az intézményvezetőknek ún. faliújság bejegyzéseket küldeni a tanulóknak. A funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet minden tanuló és szüleik is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. Fontos tudni, hogy a faliújság üzenetre a tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben ha választ várunk akkor az az e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját kell használni. 

Faliújság üzenetek kiküldése a KRÉTA rendszerben

 

Az Oktatási Hivatal oldalán  következő információforrásokat javasolják használni:

 • Arcanum Digitális Tudománytár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/): az archívumban az elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai érhetők el online,
 • BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol nyelvtanulást segítő digitális anyag, amelyhez tanári adminfelület is tartozik; BOOKR Suli (www.bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és kötelező olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó alkalmazás és egy tanári adminfelület, ahol a tanulók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 4-6 szövegértés- és különböző kompetenciafejlesztő feladat található,
 • Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_kereso): több mint 400 kipróbált, tanárok által osztályteremben megvalósított digitális módszertani ötlet,
 • Dover Nyelviskola E-learning (https://doverelearning.com): angol és német nyelvoktató e-learning program,
 • Duelbox (https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program): a pedagógusok élő videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, amelyekbe interaktív feladatokkal, gyors és izgalmas vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat,
 • eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó évfolyamok és az óvodás korosztály részére,
 • Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,
 • EvaExam vizsgáztató rendszer (https://www.vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf): számonkérési segédlet digitális oktatáshoz: vizsgák 100%-ban automatikus lebonyolítása a vizsgalapok elkészítésétől a vizsgákra való felkészülésen-gyakorláson át a dolgozatok feldolgozásáig és az eredménylapokig. Alkalmas az otthoni tanulásra kényszerült diákok tanulmányi előrehaladásának ellenőrzésére is. A rendszerek telepítéséhez, kialakításához, oktatásához a VSL Kft. térítésmentesen ajánlja fel kapacitását,
 • Gyógytestnevelési gyakorlatok videófelvételeken
 • HiperSuli (https://hipersuli.hu/tavoktatas/): digitális oktatási módszertan-javaslatok távoktatáshoz az iskolabezárások idejére,
 • iDoctum (https://ujgeneracio.idoctum.hu): természettudományos oktatási tananyagok fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tantárgyakhoz felső tagozatos tanulók részére. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,
 • M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/): Minden hétköznap reggel nyolc órától délután fél háromig oktatási műsorok. 8 órától 11 óráig az 5–8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsorokat sugározzák, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben. 11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak: a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéje érhető el egymás után, majd 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal. 12 órától a középiskolás korosztály számára érettségi műsorok következnek: magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem mindennap, biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal,
 • Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 • Mateking (https://www.mateking.hu/): az oldalon ingyenesen hozzáférhető középiskolai matematika kurzus 36 témakört és 369 kiválóan érthető epizódot tartalmaz, a tanuláshoz és a sikeres vizsgához nagy segítség,
 • A Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
 • Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyag, teszt, feladatsor érhető el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 • Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,
 • Tabello (https://www.tabello.hu/): általános iskolásoknak fejlesztett ingyenes interaktív online nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával,
 • A tanulás jövője YouTube-csatorna (https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w): tömeges, nyílt és online kurzus a pedagógusok számára. A videók segítenek a tanároknak az online eszközök használatában, az alapoktól egészen a haladó szintig; továbbá elmagyarázzák, hogy mely eszköz mire és hogyan használható, konkrét pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi példákkal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők el a távoktatást támogató videók (https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc),
 • Tanuló Társadalom (https://www.tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden tárgyból, témakörből,
 • Tervező segédlet a tantermen kívüli digitális oktatáshoz letölthető innen,
 • Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek (https://ugyesedni.hu): Alsó tagozatos tanulók és tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,
 • Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók,
 • Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
 • Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,
 • Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig),
 • Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.