A diákönkormányzat hírei

Egy fél óra után, mely nagyon hasznos volt, úgy köszöntünk el egymástól, hogy bármikor, bárhol, együtt egymásért tettre készek vagyunk.

Szeptember 7-én, egy szerdai napon délután 14.00 órakor a diákönkormányzat megtartotta az első, alakuló ülését, melyen az osztályok aktív képviselői vettek részt.

 Örömömre szolgált, hogy sokan jöttek el, sok diák volt kíváncsi az ez évi diákprogramra.

 Ki lesz az elnök? Ki fogja a diákmunkát irányítani? Milyen programok színesítik majd az iskolánk életét?

 Három napirendi pontot tárgyaltunk, melyek számunkra nagyon fontosak voltak. Az első napirendpontként ismertettem a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, a jelenlévők egyhangúlag elfogadták a szabályzatot és úgy döntöttünk, hogy ebben a tanévben minden osztályterem faliújságjára kikerül, hogy mindenki számára elérhető legyen.

 Második napirendi pontban tárgyaltuk meg a diákévek színesítő programjait, amit már előzetesen, részleteiben majdnem mindenki ismert. Néhány jó ötlettel még ki is bővítettük azt, tehát eseményekben, rendezvényekben ismét gazdag lesz ez a tanév is. Minden hónapban sok jó dolog fog történni: vetélkedők, kirándulások, ünneplések és bohózatok.

 Harmadik napirendi pontként a diákönkormányzat elnökének és segítőinek a megválasztása következett. Mint minden évben, úgy most is a végzősök jelölését mindenki elfogadta. Így a diákönkormányzat elnöke Bakó Doroti és segítői Kanó Stefánia és Farmasi Fanni lettek. A sportos feladatokat Stefánia fogja irányítani, a kulturális programokat pedig Farmasi Fanni. Meg kell említenem, hogy a jelenlévők közül még ketten jelentkeztek, felajánlva önzetlen segítségüket. A diákság elégedetten vette tudomásul, hogy a diákönkormányzati munka jó kezekben van. Minden hónap első hetében, csütörtökön 14.00 órától diákönkormányzati gyűlés lesz. A diákjaink aktivitását az eddig elért szép eredmények is bizonyítják. Remélem ez az akarás, ez a lendület nem fog gyengülni, sőt erősödni fog. Az év első önkormányzati ülése jó hangulatban és megfelelő aktivitással telt el. Diákjaink a programtervezetet jónak találták, hiszen azok a javaslatok kerültek be, amelyeket ők fogalmaztak meg.

 Szerintem ez az eseménynaptár még gazdagabb programokat kínál majd iskolánk diákságának. Az elmúlt évet is szépen zártuk, élményekben gazdag, mozgalmas diákévünk volt. Bízom benne, ez az év fölülmúlja majd az eddigieket. A programszervezés és lebonyolítás úgy érzem, hogy jó gazdákra talált. Lesznek sokan, akik jól fognak szervezni, a lebonyolításokban sokan vesznek részt, és egymás örömére adják át a jó hírt, hogy minden héten van valami új, jó a diákság számára. A hallgatóság megszavazta, majd elfogadta a programtervezetet.

Pappné Nagy Katalin, DÖK patronáló pedagógus